成果展示

2022-CS-Thiol-sulfoxonium Ylide Photo-click Reaction

2022-12-05

Chuan Wan, Zhanfeng Hou, Dongyan Yang, Ziyuan Zhou, Hongkun Xu, Yuena Wang, Chuan Dai, Mingchan Liang, Jun Meng, Jiean Chen, Feng Yin,* Rui Wang* and Zigang Li*, Chem. Sci.2022, DOI: 10.1039/D2SC05650J.

bg.png